Zaduszki ze Świętymi

2 listopada uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, przybliżający postaci dwóch wielkich Polaków św. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.