Warsztaty z psychologiem

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach z psychologiem.

Tematyka była następująca:

1. Stres oswojony.
2. Dojrzałość a dorosłość.