SPEKTAKL „PĘTLA ZDARZEŃ”

29 stycznia 2019r. uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Pętla zdarzeń” zaprezentowany przez aktorów Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” z Krakowa.
Spektakl poruszał problematykę agresji i przemocy rówieśniczej. Przemocy fizycznej, ale także często występującej, a trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej – równie dotkliwej i mogącej powodować tragiczne konsekwencje. W przedstawionej historii jej ofiarą stał się chłopak, którego zachowanie w żaden sposób nie wskazywało, że mógł tej przemocy doświadczać. Spektakl w swym przekazie, zwrócił uwagę między innymi na to, że brak reakcji na przemoc jest swego rodzaju przyzwoleniem na nią. Treści dydaktyczne zawarte w spektaklu pokazały odbiorcom sposoby neutralizowania przemocy, wdrażały również do empatii i niesienia pomocy innym.

{gallery}PETLAZDARZEN{/gallery}