Projekt ekologiczny na lekcji języka angielskiego i niemieckiego „Jak możemy ochronić nasze środowisko?”

Uczniowie klasy II a oraz klasy III a i III b po szkole podstawowej pod opieką nauczycieli języków obcych zaprezentowali projekt ekologiczny o ochronie środowiska, przyczynach i skutkach zmian klimatycznych oraz o zaletach odnawialnych źródeł energii.