Pożegnanie maturzystów

Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze”

Ostatni piątek kwietnia jest corocznie dniem pożegnania absolwentów. Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ mury naszej szkoły opuszczały po raz ostatni klasy trzyletniego liceum ogólnokształcącego. W samo południe, w sali gimnastycznej, zebrali się wzruszeni wychowawcy, uczniowie oraz ich rodzice. Dyrektor szkoły pani Renata Kozieł wręczyła wyróżniającym się absolwentom świadectwa i nagrody a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Uhonorowano tych, którzy aktywnie brali udział w działaniach szkoły oraz zawodach sportowych. Były życzenia i podziękowania oraz łzy wzruszenia. Po części oficjalnej pożegnanie swoim koleżankom i kolegom przygotowali uczniowie młodszych roczników.