OTWATA LEKCJA MATEMATYKI DLA KLAS VI

24 marca 2017r. w ramach  miesiąca matematyki uczniowie  klasy III B naszego liceum poprowadzili lekcję otwartą dla klas szóstych szkoły podstawowej, której wstępem było odegranie scenki przybliżającej czasy Archimedesa. Temat zajęć brzmiał: ,,Liczba 'Pi’ jakiej nie znamy” .Głównymi celami tej lekcji była popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu uczniów, wzbogacenie słownictwa matematycznego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, prezentowania swojej wiedzy publicznie.

Dzieci zadowolone i pełne wrażeń wyrażały chęć ponownego uczestniczenia w tego typu zajęciach.

{gallery}LEKCJAOTWARTA{/gallery}