Nasze klasy

Rok szkolny 2022/2023

Klasy I
Klasa I A – humanistyczno – europejska
Wychowawca – mgr Monika Sarna
Klasa I B – sportowo – rehabilitacyjna
Wychowawca – mgr Brygida Nowakowska

Klasy II
Klasa II A – sportowo – rehabilitacyjna
Wychowawca – mgr Ewelina Augustik
Klasa II B – matematyczno – językowa
Wychowawca mgr Danuta Migocka

Klasa III
Klasa III A – sportowo – rehabilitacyjna
Wychowawca – mgr Daria Francuz

Klasy IV
Klasa IV A – humanistyczno – językowa
Wychowawca mgr Jolanta Kusa
Klasa IV B – sportowo – rehabilitacyjna
Wychowawca – mgr Agata Wiśniewska-Pawelak