MARZEC MIESIĄCEM MATEMATYKI

Nasza szkoła po raz trzeci aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję promowania i popularyzacji matematyki “Dzień Matematyki 2019”. 27.03.2019r. reprezentanci klasy pierwszej i drugiej wzięli udział w Szkolnym Interaktywnym Turnieju Matematycznym „MATEMATYKA DZIKA – czyli jak połączyć dziką przyrodę z matematyką”.
Turniej składał się z 24 pytań z zakresu matematyki i nauk pokrewnych. Do każdego pytania dołączona była prawidłowa odpowiedź oraz pełniący rolę edukacyjną, krótki opis „Na temat” związany z tym pytaniem. Głównymi celami tego turnieju było rozpowszechnianie wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu uczniów, wzbogacenie słownictwa matematycznego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, prezentowania swojej wiedzy publicznie oraz stosowania zasad zgodnej rywalizacji.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.