Czcimy pamięć Generała

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Przedborzu w 70 rocznicę śmierci uczciła pamięć generała brygady Józefa Lipkowskiego (1863-1949). Żołnierza, poety, autora książek, inżyniera, działacza społecznego i politycznego, który ostatnie lata życia spędził w Przedborzu.