Bezpieczeństwo

Drodzy Rodzice.

Dyrektor ZSP w Przedborzu informuje, że w szkole funkcjonują procedury bezpieczeństwa oraz zachowania w sytuacji nadzwyczajnej.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Bezpieczna szkoła . Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który został przygotowany dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. Stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze, wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.
Ponadto w szkole funkcjonują „Niebieskie skrzynki” (naprzeciwko sekretariatu i przed gabinetem pedagoga), gdzie mogą Państwo anonimowo przekazywać wszelkie informacje i niepokojące Was sygnały zagrażające bezpieczeństwu młodzieży.
Przedstawiamy również wykaz numerów telefonów oraz osób i instytucji do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.
Wykaz numerów telefonów oraz lokalne instytucje udzielające pomocy rodzicom i młodzieży:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu
Dyrektor, Pedagog , Wychowawcy
44 -781-20-32
Telefon Zaufania
Infolinia dla młodzieży
116 111 (czynny również w nocy)
Infolinia dla dorosłych
800 100 100
Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
Całodobowa bezpłatna infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie dopalaczy
800 060 800
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomsku
44 683 41 14
530 618 146
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Radomsku
44 682 24 64
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku
44 683 28 85
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
44 6834422
44 683 20 06
Pogotowie Policyjne
997 lub 112
Oficer Dyżurny
44 685 28 11
44 685 28 21
Policyjny Telefon Zaufania
44 683 56 40
Prokuratura Rejonowa w Radomsku
44 683 47 70
Rzecznik Praw Dziecka
22 583 66 00