229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pamiętamy!