2 kwietnia Światowym Dniem Świadomości na temat Autyzmu

Zachęcamy do zgłębienia wiedzy na temat autyzmu – innego sposobu postrzegania świata.

Więcej informacji w załączonej prezentacji:

Kliknij na POBIERZ